modeller

Laverda 1000 Jota 120

Motor: 3 cylindrig 4-taktare luftkyld 120 gr 980 cc

Antal tillverkade: 1982-83  675 st


Redan på 70-talet provade Laverda en 1000 cc med 120 gr.

1984 kom det en Jota-modell baserad på RGS:n, röd samt tvåfärgad röd/svart


Min Laverda inköptes 1999 av dåvarande ägaren Torkel Ingelsson. Han hade ägt cykeln sedan 1982 eller 83


Ägare och Foto: Janos Flygel

LAVERDA Modeller